Revision

Leder du efter en statsautoriseret revisor med erfaring?
Hos Sønderjyllands Revision udfører vi alle typer af revisionsopgaver.

Din samarbejdspartner i revision

Vi er din samarbejdspartner og har fokus på at rådgive dig bedst muligt. I vores arbejde med revision får vi indgående kendskab til din virksomhed. Denne viden bruger vi i vores sparring med dig, så du og din virksomhed får det bedst mulige ud af revisionen, som I kan bruge fremadrettet.

Vi sætter fokus på forhold, der kan forbedres og dermed hjælpe dig og din virksomhed i det daglige. Ofte fører vores revision til anbefalinger, der kan skabe en mere effektiv administration eller bedre resultater og større økonomisk sikkerhed for dig og din virksomhed.

Revision er helt konkret sikkerhed. Det er ikke for ingenting, at revisorer kaldes offentlighedens tillidsrepræsentanter. Når vi reviderer, står vi på mål for rigtigheden af regnskabet, vi giver dig og dine interessenter sikkerhed for, at der er styr på tallene. Vi sikrer troværdigheden for både din, myndighedernes og dine andre interessenters skyld.


Hos Sønderjyllands Revision udfører vi alle typer af revisionsopgaver:

  • Årsrapporter
  • Revisionspåtegning på årsrapporter
  • Lovpligtig/vedtægtsbestemt revision af årsrapporter
  • Revisionserklæringer på budgetter
  • Revisionserklæringer på projektregnskaber
  • Lovpligtige/krævede revisionsmæssige erklæringer til tilskudsgivere m.fl.
  • Selskabsretlige erklæringer

Kontakt os om revision

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed med dine revisionsopgaver? Kontakt os for at høre mere om samarbejdet.

"SR reviderer ikke kun vores regnskab – de er også en vigtig sparringspartner for os"

Lovpligtig revision

Som et professionelt revisionsselskab har vi kendskab til de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og standarder.

Et årsregnskab skal udarbejdes en gang om året, og i den forbindelse er der et omfattende regelsæt, for hvordan man måler og vejer en virksomhed eller et selskab. Det følger alt sammen af årsregnskabsloven, og det kan du trygt overlade i vores hænder. Vi hjælper med at stille årsregnskabet op, så årsregnskabsloven er overholdt. 

Du kan altid regne med, at vi tilrettelægger vores revision med henblik på at have størst mulig fokus på de forhold, der påvirker dig og din virksomhed.

Revision af årsrapport

Har du brug for hjælp til eller rådgivning om udarbejdelse og revision af årsrapporten for din virksomhed, er det en af vores kernekompetencer. Vi giver dig et retvisende billede af din virksomheds økonomiske situation. Årsrapporten supplerer vi selvfølgelig med en revisorerklæring, så dine samarbejdspartnerne kan have tillid til tallene og ved, at regnskabet indeholder alle de oplysninger, som loven kræver. 

Sønderjyllands Revision kan også hjælpe dig med flere typer af revisions- og rådgivningsopgaver. Se mere her.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Brug for hjælp?
Vi sidder klar til at hjælpe dig

Ring til os

Aabenraa

Padborg

Sønderborg