GDPR og forretningsbetingelser

GDPR

Fra den 25. maj 2018 skal alle virksomheder og offentlige myndigheder være klar til at overholde EU’s nye persondataforordning – også kaldet GDPR.

Forordningen erstatter den danske persondatalov og indeholder mange nye regler om håndtering og behandling af persondata og er relevant for alle danske virksomheder, bl.a. at man skal have
både et grundlag og en aftale for at kunne behandle personoplysninger.

Reglerne gælder derfor også for en virksomheds behandling af helt almindelige personoplysninger, der kan henføres til en person – fx eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail på både medarbejdere og kunder.

Hvad er en dataansvarlig og en databehandler?

Den dataansvarlige er dén, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Det er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne og således også for at reglerne i persondataloven efterleves.

En databehandler er dén, der alene behandler oplysninger efter instruks fra dataansvarlig.

En databehandler har mulighed for at videregive en eller flere opgaver til en underdatabehandler, der har mindst de samme forpligtelser som databehandleren. Dette er dog kun muligt, såfremt den dataansvarlige har givet skriftlig godkendelse til dette.

Sønderjyllands Revision’s underdatabehandlere fremgår af denne liste her

Sådan behandler vi dine data

Hos Sønderjyllands Revision lægger vi stor vægt på, at vores kunder er trygge ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som vores kunder giver os, med respekt og i overensstemmelse med Persondataforordningen.

I en række tilfælde indhenter vi dokumentation om vores kunder i form af pas, kørekort, sygesikringskort eller andet ID. Dette når det i medfør af Hvidvaskningsloven er os pålagt.

I dette dokument gives oplysninger for at opfylde oplysningspligten efter Persondataforordningen.

Forretningsbetingelser

Her kan du downloade vores forretningsbetingelser.

Vær opmærksom på, at den tyske version er en oversættelse og dermed efter dansk ret. Ved fortolkningsspørgsmål bedes du henvende dig til os.

Brug for hjælp?
Vi sidder klar til at hjælpe dig

Ring til os

Aabenraa

Padborg

Sønderborg