FACIT marts 2018

Det frydefulde forår

I martsudgaven af FACIT kan du læse om følgende:

  • Moms- og skattetjek
  • Håndværkerfradraget
  • Ledelsesberetningen i årsrapporten
  • Hvidvasklovens regler om kundekendskab og kontantforbud
  • Årsopgørelsen for 2017

Læs mere her

God læselyst!