FACIT marts 2014

Den som længe lever …

I forårsudgaven af FACIT har vi valgt at behandle fire spændende emner under følgende overskrifter:

 • Ansættelsesret – aktuelle afgørelser
 • Pensionsordninger
 • Beskatning af fri bil
 • Energiafgifter og godtgørelse

God læselyst!

Klik her for at læse FACIT

FACIT december 2013

Døm ikke manden på hatten

Decemberudgaven af FACIT indeholder følgende artikler:

 • Er kreditklemmen overstået i Danmark?
 • Intet er så godt at ingen klager; intet er så skidt at ingen takker …
 • Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet
 • Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler

God læselyst!

Klik her for at læse FACIT

FACIT september 2013

Hvor der handles, der spildes …

I efterårsudgaven af FACIT orienterer vi om:

 • Kontantforbuddet i hvidvaskloven
 • Moms ved overdragelse af virksomhed
 • Beskatning af personalegoder
 • Forældrekøb

God fornøjelse med læsningen!

Klik her for at læse FACIT

FACIT juni 2013

Tålmodighed overvinder alt

I sommerudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

 • Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier
 • Indbrud i netbanken
 • Momspraksis ved EU-handel
 • Virksomheders brug af vikarer

God læselyst!

Klik her for at læse FACIT

FACIT marts 2013

Fra blåt til rødt til …?

Årets første udgave af FACIT giver et indblik i nogle forskellige og interessante emner.

Læs eksempelvis om:

 • Udvidet gennemgang
 • Aktieavancebeskatning i selskaber
 • Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen
 • Generationsskifte ved konsolidering
 • Nye bestemmelser for fakturering

God fornøjelse!

Klik her for at læse FACIT

FACIT december 2012

Moustache må kun bæres uden for tjenestetiden

I årets sidste udgave af FACIT behandler vi følgende emner:

 • Skatteomlægninger 2012
 • Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension
 • Erhvervsmæssigt salg af fast ejendom – husk fakturaen!
 • Stramning af reglerne om arbejdsudleje

Baggrunden for den lettere kryptiske overskrift om moustachen kan du læse mere om på side 2-3.

God fornøjelse!

Klik her for at læse FACIT