Brush-up seminar d.12.december

Sønderjyllands Revision har i går holdt et seminar i Sønderjyllandshallen i Aabenraa med et flot fremmøde på næsten 200 deltagere.
På seminaret blev der orienteret om en række forhold vedr. ferieloven, hvidvask, moms ved international handel, moms og skat mv.
Arrangementet var ikke blot en god mulighed for at tilegne sig ny viden, men gav også deltagerne mulighed for at netværke og sparre.