Indlæg af wnbaps

Restskat og overskydende skat 2012

Undgå at betale renter af restskat For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2012 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en mindre dag til dag-rente, kan betaling af restskat også ske i perioden 1. januar 2013 – 1. juli 2013. Restskat Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til […]

Revision i mindre virksomheder

Lempelse af revisionspligten Folketinget har den 6. december 2012 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven og revisorloven, der på to centrale områder lemper kravene til revision af mindre virksomheders årsregnskaber. Først og fremmest indføres der nu mulighed for, at virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge, at revisionen af årsregnskabet skal udføres efter en særlig erklæringsstandard. […]

Gulpladebiler og dagsbeviser

Privat anvendelse af fuldt erhvervsmæssig gulpladebil I 2008 vedtog Folketinget, at indehavere og ansatte i en virksomhed, der ejer en fuldt erhvervsmæssig varebil, skal have mulighed for at bruge bilen privat nogle dage om året. Det skal ske ved, at der købes et såkaldt dagsbevis. Ordningen skulle imidlertid vedtages i EU, før den kunne træde […]

FACIT december 2012

Moustache må kun bæres uden for tjenestetiden I årets sidste udgave af FACIT behandler vi følgende emner: Skatteomlægninger 2012 Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension Erhvervsmæssigt salg af fast ejendom – husk fakturaen! Stramning af reglerne om arbejdsudleje Baggrunden for den lettere kryptiske overskrift om moustachen kan du læse mere om på side 2-3. […]

Befordringsfradraget stiger lidt

2013-satserne er offentliggjort Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2013 øges en smule i forhold til 2012. Rådet har samtidig besluttet en mindre stigning i satserne for den skattefri befordringsgodtgørelse. Befordringsfradrag Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således: 0 – 24 km inklusive: Intet fradrag. 25 – […]

Digital betaling

Byttehandler, modregning og checks Siden den 1. juli 2012 har det som udgangspunkt været et krav, at virksomheder (selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og fonde) betaler deres varekøb og køb af ydelser digitalt, hvis fakturaen er på 10.000 kr. inklusive moms eller større. Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling i forhold til […]

Årets julegave til medarbejderne

Hvornår er julegaven skattefri? Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Smågaver fra arbejdsgiveren Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets samlede gaver overstiger 1.000 kr. (skattefri bagatelgrænse i 2012). Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser i form af eksempelvis blomster, vin […]

Nye regler for elektroniske fakturaer

Virkning fra 1. januar 2013 EU ønsker at fjerne barrierer for en større udbredelse af anvendelsen af elektroniske fakturaer og dermed lempe virksomhedernes administrative byrder. Dette indebærer en ligestilling af kravene til at udstede, modtage og opbevare fakturaer, uanset om det drejer sig om papirfakturaer eller elektroniske fakturaer, og uanset om det drejer sig om […]