Indlæg af

Sønderjyllands Revision udvider sin forretning

Hos Sønderjyllands Revision har troen på nærheden til markedet og en positiv udvikling i Sønderjylland ført til ønsket om at udvide forretningen. Fra 1. december 2019 bliver PwC i Sønderborg derfor en del af Sønderjyllands Revision.

Seminar 12/12 2019

Status på den ny ferielov – nyt om skat, moms og afgifter Nye regler ved hvidvask – hvor IT-sikker er du?

Beskatning med 110 %

Ny højesteretsdom Højesteret har afsagt en dom, hvorefter løn til en hovedaktionær blev beskattet i såvel det af ham ejede selskab som hos ham personligt uden mulighed for at undgå denne dobbeltbeskatning. Det endelige slutresultat kan blive en skat på mere end 110 %. Rette indkomstmodtager – ingen omgørelse eller betalingskorrektion Sagen omhandlede en læge, […]

Acontoskat – frivillig indbetaling

Indbetaling kan ske helt fem til 1. februar 2016 Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2015 kan ske helt frem til den 1. februar 2016. Men for indbetalinger, der sker efter den 20. november 2015, skal der betales et tillæg. Rentesatser for selskabsskat for indkomståret 2015 Rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2015 offentliggøres først den […]

FACIT september 2015

Jeg en gård mig bygge vil … Vi kommer bredt omkring i den nye udgave af FACIT. Du kan læse om: Årsregnskabsloven er ændret Bestyrelsesansvaret Momsgrundlaget ved byttehandler Fri bolig God læselyst Klik her for at læse FACIT

Nye rentesatser for selskabsskat

Ny beregningsmetode Folketinget har vedtaget at ændre beregningsmetoden for rentesatser med det formål at tilpasse rentesatserne til det aktuelle renteniveau. Satserne vil fremover blive beregnet på baggrund af aktuelle rentesatser i løbet af året, hvilket vil betyde, at satserne først offentliggøres den 15. december i det pågældende indkomstår. Satserne for indkomståret 2015 offentliggøres derfor først […]

BoligJobordningen er genindført

Håndværkerfradraget er tilbage! Folketinget har vedtaget at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015. Reglerne i 2015 er de samme, som vi har kendt de seneste år. I 2016 og 2017 bliver reglerne anderledes, nemlig en ”grøn” BoligJobordning, som skal vedtages i Folketinget til efteråret. Den nærmere udformning af de nye regler […]

Håndværkerfradraget genopstår

Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen Skatteministeren har fremsat lovforslag, der genindfører BoligJobordningen eller det såkaldte håndværkerfradrag med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015. Håndværkerfradrag mv. fra og med den 1. januar 2015 Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, der giver fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i familiens helårs- og fritidsbolig. Forslaget forventes vedtaget, da […]

Ændrede rentesatser for selskabsskat

Der er fremsat lovforslag Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændret beregning af rentesatserne for selskabsskat og justeringer vedrørende Skattekontoen. Forslag om ændrede rentesatser for selskabsskat Efter gældende regler udgør restskattetillægget til selskabsskat 4,5 % (2015). Ved tilbagebetaling af overskydende selskabsskat fås en skattefri godtgørelse på 1 % (2015). Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den […]