Indlæg af

Invitation til ELP informationsmøde

PGA. DEN AKTUELLE CORONA-SITUATION ER MØDET DESVÆRRE UDSAT INDTIL VIDERE Sønderjyllands Revision inviterer til et uforpligtende infomøde om ”Virksomhedsledelse i praksis” Sted: Jyllandsgade 28, 6400 Sønderborg Tilmelding: Det er gratis at deltage, og pladser tildeles efter først-til-mølleprincippet.   På infomødet kan du høre mere om uddannelsen ”Virksomhedsledelse i praksis” (også kaldt ELP / Effektiv Leder […]

Brush-up møde

Den 10. december 2020 holder vi et seminar i Rødekro og Sønderborg På seminaret vil du blive orienteret om indefrysning af feriepenge, Corona-hjælpepakker seneste nyt indenfor skat, moms og afgifter. Det er ganske gratis, og tilmelding foregår via dette link: Tilmelding til seminar – Sønderjyllands Revision Du er velkommen til at tilmelde flere deltagere.

Lovforslag om medarbejderaktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der øger muligheden for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier, når der er tale om en ny og mindre virksomhed. Medarbejderaktier – gældende regler Hovedreglen er, at medarbejdere, der tildeles aktier i arbejdsgiverselskabet mv., er skattepligtige af aktiernes værdi som yderligere løn. Når en række betingelser er opfyldt, kan arbejdsgiveren tildele såkaldte […]

Aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på en aldersopsparing. Allerede foretagne investeringer skal afvikles senest den 30. juni 2021. Puljepensionsbekendtgørelsen Den såkaldte puljepensionsbekendtgørelse giver mulighed for at placere rate-, kapital- og aldersopsparingsmidler i unoterede aktier, anparter mv. og i andele i alternative investeringsfonde. […]

Beskatning af aktionærlån

Udlån til faderen var ikke omfattet af reglerne om beskatning af aktionærlån Ved udlån mv. fra et selskab til en personlig aktionær, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab, skal låneprovenuet beskattes hos aktionæren. Ved afgørelsen af, om aktionæren har bestemmende indflydelse, medregnes aktier, der ejes af forældre, børn m.fl. Landsskatteretten har truffet en […]

Kontrolpakken

Bag denne noget diffuse titel gemmer sig en række ændringer til årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love, som enten allerede er trådt i kraft eller har virkning fra 1. januar 2021. ”Pakken” blev vedtaget i Folketinget tilbage i maj måned 2020, og ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det overordnede formål at sætte mere målrettet […]

Boligbeskatning

Et bredt flertal i Folketinget har i maj 2020 indgået en ny aftale om fremtidens boligbeskatning. Meningen med aftalen er at videreføre de forlig, der blev indgået i 2016 om et nyt ejendomsvurderingssystem og i 2018 om et nyt boligbeskatningssystem. Samtidig er der med den nye aftale tilført området flere midler, så stigningstakten på ejendomsskatterne […]

I morgen er der atter en dag

Storm P citeres ofte for at have udtalt ”det er svært at spå – især om fremtiden”. Det falder ikke svært at tro, at han er ophavsmanden, men det er han faktisk ikke. Citatets ejermand står tilsyneladende hen i det uvisse … Tager vi fra starten fat i det uvisse, har foråret 2020 vist os alle […]

Der er mange varer på hylden

Revisorer er kendt for at afgive erklæringer på mange forskellige produkter; årsregnskaber, budgetter, tilskudsregnskaber, særlige erklæringer om fx lønkompensation – og meget mere. Disse erklæringer er i stort omfang dikteret af dansk lovgivning og internationale regelsæt, og de kan af samme grund være svære at overskue og forstå. Det kan vi på grund af de […]