Indlæg af Charlotte Larsen

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen Mandag den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på SKAT´s hjemmeside – her. Pligt til at kontroller Man har pligt til at tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte. Er tallene på årsopgørelsen korrekte, skal man ikke […]

Biler – skat og moms 2016

Ny publikation Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så […]

Husker du fradraget?

Fradrag for almennyttige donationer Gennem de senere måneder har mange virksomheder deltaget i indsamlinger og støttekampagner vedrørende forskellige almennyttige aktiviteter. Nævnt i flæng eksempelvis Knæk Cancer, Red Barnet, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Cykel for Sagen og Dansk Flygtningehjælp. Særlige fradragsregler for donationer De fleste kender reglerne om fradrag for engangsbeløb, der gives som gave til […]

FACIT januar 2016

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold […]

Udlejning af andelslejlighed

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed   Sagen omhandlede en person, der havde afstået sin virksomhed i 2004. Virksomhedsordningen havde været anvendt, og der var et opsparet overskud. Inden udgangen af 2005 havde han anskaffet en andelsbolig, som blev udlejet til sønnen på markedsvilkår. Sønnen boede i lejligheden i 7 år, og herefter blev […]

Personalegoder 2016

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder   Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • […]

FACIT december 2015

  I decemberudgaven af FACIT kan du blive klogere på følgende emner: Personlig sikkerhedsstillelse Anmeldelse til Datatilsynet Fremleje af bolig – skattefrit? Moms ved salgsfremmende foranstaltninger i form af tilgift God læselyst! Klik her for at læse FACIT

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2015 skal betaling ske inden nytår. Mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat for 2015 også ske i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2016. Efter denne dato skal der betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne for beregning af renter […]