Indlæg af

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Afgiften nedsættes successivt fra 15 % til 5 % i perioden 2016-2020 og gælder for gaveoverdragelser, der er sket den 1. januar 2016 eller senere, og ved arveladers død den 1. januar 2016 eller senere. Nedsat bo- […]

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus? Når et selskab anskaffer sig et sommerhus, så skal en hovedaktionær som hovedregel beskattes ud fra en rådighedsbetragtning. Skattepligtig værdi af sommerbolig opgøres for hovedaktionærer efter de regler, der gælder for andre medarbejdere, hvilket vil sige 0,5 % pr. uge i højsæsonen og 0,25 % i årets øvrige uger. […]

FACIT marts 2017

Brug nu din revisor – og brug din revisor rigtigt! I martsudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om, hvordan du kan bruge din revisor. FACIT omhandler herudover: Når revisor kommunikerer Nye regler for sommerhusejere Generationsskifte Sæson for årsrapporter God læselyst! Facit marts 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse – krav til lønnens størrelse

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde have ydet kompensation til arbejdsgiveren mod til gengæld at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Erhvervsmæssig kørsel og […]

FACITlisten 2016/2017

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2016 og 2017. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2017. Se FACITlisten her  

Biler – skat og moms 2017

Få overblik over reglerne! Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og […]

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.   Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. […]

FACIT december 2016

Arbejde for fædrelandet Decemberudgaven af FACIT omhandler følgende emner: Hvordan undgås fejlcasting Lovlige kapitalejerlån? Moms ved websalg Rejser og skat Ny revisionspåtegning God læselyst! http://pdf.skabertrang.dk/flip/3/rgd-rgd-Facit_2016_dec/mobile/index.html#p=1

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Vi […]

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016 Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017. Satserne er lavere end i 2016. Begrundelsen for de reducerede satser er, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at parkeringsudgifterne ikke længere er indregnet i satsen. Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat […]