Indlæg af

FACIT maj 2019

I denne jubilæumsudgave af FACIT kan du blandt andet læse om: Er der en revisor til stede? Fra revisor analog til revisor digital Samspillet mellem advokat og revisor Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi GDPR – en døgnflue Moms ved salgsfremmende ordninger God nyt til sommerhusejere Milepæl i dansk regnskabsregulering […]

FACIT

I den nye udgave af FACIT, kan du blandt andet læse om: Ejendomsskatter Revision eller ej Rette indkomstmodtager Årsregnskabsloven ændret – igen!…. Det bemærkes…. Læs mere her

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning […]

Personalegoder 2018

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning efter standardsatser • Skattefri personalepleje • […]

FACIT marts 2018

Det frydefulde forår I martsudgaven af FACIT kan du læse om følgende: Moms- og skattetjek Håndværkerfradraget Ledelsesberetningen i årsrapporten Hvidvasklovens regler om kundekendskab og kontantforbud Årsopgørelsen for 2017 Læs mere her God læselyst!

FACIT juni 2017

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel! Juniudgaven af FACIT indeholder følgende artikler: Pensionsforhold og planlægning af pensionisttilværelsen Investeringsejendomme – nye spilleregler i årsrapporten Ransomware og gidseltagning – en ny problemstilling for virksomheder Driftsøkonomi – hvor kan revisor bidrage? God læselyst! læs den her

Lovforslaget, der ikke blev til noget

Alt ved det gamle for flypendlere Skatteministeren fremsatte i marts 2017 et lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 gav flypendlere inden for EU/EØS en valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Lovforslaget er taget af bordet. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på […]

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Lovforslag kan rykke ved grænserne! Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende og kan som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv om man […]

Flypendleres befordringsfradrag

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og […]