Indlæg af Charlotte Larsen

FACIT maj 2019

I denne jubilæumsudgave af FACIT kan du blandt andet læse om: Er der en revisor til stede? Fra revisor analog til revisor digital Samspillet mellem advokat og revisor Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi GDPR – en døgnflue Moms ved salgsfremmende ordninger God nyt til sommerhusejere Milepæl i dansk regnskabsregulering […]

FACIT

I den nye udgave af FACIT, kan du blandt andet læse om: Ejendomsskatter Revision eller ej Rette indkomstmodtager Årsregnskabsloven ændret – igen!…. Det bemærkes…. Læs mere her

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning […]

Skatteinformation august 2018

Så fik vi endelig de skatte- og afgiftslettelser, som igennem flere år har været bebudet. Nogle har betegnet skattelettelserne som de største i mands minde. Andre har brugt et mindre florissant ordvalg. I vedhæftede vedhæftede dokument gennemgås – foruden principielle domme og afgørelser på skatte- og momsområdet – også en række interessante og aktuelle emner på området, […]

Personalegoder 2018

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning efter standardsatser • Skattefri personalepleje • […]

Deleøkonomi – bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. Det betyder, at Folketinget skal vedtage nogle lovændringer. Skatteministeriet har oplyst, at disse lovændringer først vil ske til efteråret. Men der er tale om regler, der er aftalt at skulle gælde fra og med den 1. januar 2018. […]

Skattepligt – ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

Folketingets Lovsekretariat har oplyst, at det lovforslag, som var sendt i høring om ændring af reglerne for indtræden af fuld dansk skattepligt, ikke bliver fremsat og behandlet i indeværende folketingssamling. Ingen lovforslag før til efteråret Den 26. februar 2018 havde Skatteministeriet et udkast til lovforslag klart, der skulle ændre de gældende regler om indtræden af […]