Beskatning af fri bil – beregningsgrundlag

I 2017 blev der indført nye regler om efteropkrævning af registreringsafgift for leasingbiler. Under visse omstændigheder skal der således ske genberegning af registreringsafgiften se-nest fire måneder efter første indregistrering af bilen. Disse regler skal sikre, at den afgiftspligtige værdi fra den første indregistrering af bilen svarer til markedsprisen, uanset hvad den oprindelige indkøbspris har været.

I forhold til beskatning af medarbejdere, der har fået stillet en ny fri bil til rådighed, dvs. en bil arbejdsgiveren har anskaffet højest 3 år efter første indregistrering, har man som beregningsgrundlag for beskatningen af fri bil brugt nyvognsprisen. Denne pris må efter seneste domspraksis forstås som den pris, en slutbruger skal betale hos en forhandler ved erhvervelse af bilen som ny, dvs. markedsprisen.

Læs mere her

Bestikkelse og returkommission

Danmark har i årevis været rangeret som verdens mindst korrupte land. For at bevare det lave korruptionsniveau og dermed forblive et gennemsigtigt og tillidsfuldt samfund indeholder straffeloven adskillige bestemmelser, der kriminaliserer bestikkelse og returkommission.

Mens bestikkelse angår ansatte i det offentlige, angår returkommission ansatte i den private sektor. I begge tilfælde er der tale om korruption og uetisk adfærd, som er uønsket i såvel den offentlige som den private sektor.

De to centrale bestemmelser vedrørende bestikkelse findes i straffelovens §§ 122 og 144. Herefter foreligger der bestikkelse, når en person uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at få den pågældende til enten at gøre noget bestemt eller undlade at gøre noget i tjenesten.

Læs mere her

Moms på tværs

Så lykkedes det endelig!

UK er ude af EU. Man var ellers ved at tro, at briterne satsede på, at de kunne forhale det, til det gik over af sig selv, eller at de i det mindste i mellemtiden kunne forhandle sig til flere fordele blot uden forpligtelserne. Sådan gik det ikke. Og nu er de ude. Næsten …

Det værste er nemlig ikke overstået, faktisk er det slet ikke begyndt, for i de kommende måneder (eller nok snarere år) skal der forhandles en aftale på plads mellem skilsmisseparterne.

Det bliver ikke en let opgave.

Læs mere her

SR modtager CSR-mærke pris

I mandags fik vi uddelt Aabenraa Kommunes CSR-mærke af borgmester Thomas Andresen og viceborgmester Ejler Schütt. Diplomet blev overrakt ved en ceremoni på Aabenraa rådhus.

CSR-mærket tildeles lokale virksomheder, der bidrager til at fremme beskæftigelse og uddannelse i kommunen og påtager sig et socialt medansvar for at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Vi er glade for, at vi på den måde kan bidrage til kommunens positive udvikling.

Beskatning af fri bil

Folketinget har vedtaget et ændret beskatningsgrundlag for visse biler.

Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgift

Efter registreringsafgiftslovens § 9 a skal der i visse tilfælde ske fornyet fastsættelse af den afgiftspligtige værdi og genberegning af registreringsafgift. Dette gælder blandt for leasingselskabers biler.

Folketinget har vedtaget, at beskatningsgrundlaget for fri bil, når der sker genberegning af registreringsafgiften, udgør den genberegnede nyvognspris, når den er højere end den oprindelige pris. Indtil der sker genberegning, reguleres beskatningsgrundlaget ikke.

Folketinget har vedtaget, at…

Læs mere her

Brexit

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020, og det får følgende konsekvenser i relation til skat, moms, told og afgifter.

Overgangsperiode fra 1. februar til 31. december 2020

Fra den 1. februar og resten af 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor reglerne for handel mellem EU og Storbritannien ikke bliver ændret.

Handel med Storbritannien fra den 1. januar 2021

Hvis en dansk virksomhed skal handle med Storbritannien fra den 1. januar 2021, skal virksomheden følge de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande) – medmindre EU og Storbritannien indgår andre aftaler inden da.

Det kan få stor betydning for en virksomheds skatte-, moms-, told- og afgiftsforhold, og det kan kræve forberedelser inden den 1. januar 2021.

Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

Læs mere her

Nyhedsbrev januar 2020

Læs vores nyhedsbrev for januar 2020 her

Skatteinformation januar 2020

Læs Skatteinformation januar 2020  her og bliv klogere på følgende emner:

  • Arbejdsgivers hæftelse for A-skat
  • Dobbeltdomicilerede personer
  • Moms ved salg til private i andre EU-lande
  • Moms ved salg af bygninger til nedrivning
  • Ny lovgivning
  • Lovforslag
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Byretsdomme
  • Administrative afgørelser

Biler – skat og moms 2020

Bliv klogere på skatter og moms vedr. biler.

Læs her:

Biler 2020