Indlæg af wnbaps

FACIT marts 2015

Hvad du ønsker, skal du få … I forårsudgaven af FACIT kan du læse om: Ny udbudslov Revisors erklæringer Investeringsselskaber Familiegenerationsskifte God læselyst! Klik her for at læse FACIT

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Vi […]

Årsopgørelsen for 2014

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen Mandag den 9. marts 2015 kan cirka 4,4 mio. danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2014 på www.skat.dk/TastSelv Borger. Visse tal fra forskudsopgørelsen er overført til årsopgørelsen Som noget nyt har SKAT automatisk overført visse oplysninger fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen. Der kan være tale om såvel indtægter som fradrag. […]

Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat Ved en sag ved byretten i Odense, blev spørgsmålet om rådighedsbeskatning af en hovedanpartshaver, der havde flere biler til disposition på samme tid, afgjort med et negativt udfald set fra hovedanpartshaverens side. Sagen for byretten omhandlede en hovedanpartshaver, der drev en café i selskabsregi. Ved arbejdspladsen var der dårlige parkeringsmuligheder, hvorfor de omhandlede biler normalt var […]

Acontoskat for selskaber – 2015

Overblik over regler og muligheder Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. 1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. marts 2015. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. […]

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Dokumentationskrav Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed. Krav til afregningsbilag Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der udarbejdes et afregningsbilag, som indeholder følgende oplysninger: Medarbejderens navn, adresse og cpr-nummer Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens geografiske mål med eventuelle […]

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv! For mange personer er de fleste oplysninger til selvangivelsen indberettet til SKAT. På baggrund af disse oplysninger laver SKAT en årsopgørelse, som kan ses i den personlige skattemappe på www.skat.dk/TastSelvBorger. Årsopgørelsen for 2014 kan ses i den personlige skattemappe fra og med den 9. marts 2015. Det er først fra dette […]

Elektronisk regnskabsmateriale

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes Fra den 1. marts 2015 vil elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet være tilladt uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Hidtil har hovedreglen været, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet. Erhvervsstyrelsen har i særlige tilfælde – og efter forudgående dispensationsansøgning – tilladt, at regnskabsmateriale kunne opbevares […]

Personalegoder 2015

Skatte- og momsmæssige udfordringer Vi har opdateret publikationen “Personalegoder” med de nyeste regelændringer. Publikationen giver et godt overblik over de skatte- og momsmæssige problemstillinger, man ofte støder ind i, når emnet er personalegoder. I oversigtsform kan du bl.a. læse om følgende: Beskatning af personalegoder Bruttotrækordninger Personalegoder – skat Hovedaktionærer m.fl. Personaleforeninger Arbejdsgiverens indberetningspligt Personalegoder – […]

FACITlisten 2014/2015

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2014 og 2015. FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v. Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2015. Klik her for at hente FACITlisten