Indlæg af wnbaps

Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

Nye afgørelser fra Skatterådet Når en dansk virksomhed indgår en entreprisekontrakt med en udenlandsk virksomhed, vil der som hovedregel ikke være tale om arbejdsudleje, hvis den danske virksomhed klart har udskilt og afgrænset den opgave, som skal leveres af den udenlandske virksomhed. Denne praksis har Skatterådet fulgt siden foråret 2014. I de afgørelser, hvor Skatterådet […]

FACIT juni 2015

Den der ikke kender fortiden … I sommerudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om: Virksomhedsordningen Persondataloven Ejerregisteret Kapitalejerlån God læselyst! Klik her for at læse FACIT

Salg af ejendomsselskab

Momsfri formidling ved salg af aktier i ejendomsselskab Skatterådet har i et nyt bindende svar afgjort, at ejendomsmægler- og rådgivningshonorarer opkrævet ved formidling af salg af aktier, anparter mv. i ejendomsselskaber efter en konkret vurdering kan være fritaget for moms. Dette har væsentlig betydning for sælgere af ejendomsselskaber, idet salg af aktier mv. ikke berettiger […]

Elbiler skal lades op

Hvordan beskattes fri elbil? Skatterådet har taget stilling til en række spørgsmål om opladning af elbiler, hvor der er tale om fri bil. Beskatning af fri elbil Elbiler er omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil. For nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – […]

Husk registrering i ejerregisteret

Senest 15. juni 2015 skal registreringen være på plads Alle eksisterende og nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registrere deres ejere i ejerregisteret på baggrund af ejernes indberetninger. Nye selskaber skal foretage registreringen ved oprettelsen, medens eksisterende selskaber – dvs. selskaber der er stiftet 14. december 2014 eller tidligere – har en frist frem til og […]

Bidrag til valgkampen

Fradragsberettiget driftsomkostning? I forbindelse med et valg kan man forestille sig, at økonomisk støtte til et opstillet parti kan være til gavn for en virksomhed eller for virksomheder generelt. Er der så tale om en fradragsberettiget driftsomkostning? Kan bidrag til politiske partier være en driftsomkostning? Efter praksis findes der udgifter, som ikke kan fratrækkes, uanset […]

Folketingsvalg 18. juni 2015

Bortfald af lovforslag Statsministeren udskrev som bekendt folketingsvalg for en uge siden. Der skal føres valgkamp på alle fronter, og der er derfor ikke tid til det almindelige folketingsarbejde. Skatteministeren har udsendt en pressemeddelelse om, at lovforslaget om ændrede rentesatser for selskabsskat mv. er bortfaldet. Folketingsarbejdet på vågeblus Da statsminister Helle Thorning-Schmidt udskrev valg den […]

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget nye regnskabsregler Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Dette lovforslag er netop vedtaget, og med vedtagelse følger en lang række ændringer og nyheder i forhold til de gældende regler. Ændringerne til årsregnskabsloven er primært begrundet i indarbejdelse af et nyt EU regnskabsdirektiv i den […]

Rentesatser for selskabsskat

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændret beregning af rentesatserne for selskabsskat og justeringer vedrørende Skattekontoen. Forslag om ændrede rentesatser for selskabsskat Efter gældende regler udgør restskattetillægget til selskabsskat 4,5 % (2015). Ved tilbagebetaling af overskydende selskabsskat fås en skattefri godtgørelse på 1 % (2015). Ved frivillig indbetaling af acontoskat […]

Beskatning af lejligheder i Frankrig

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær Byretten i Hjørring har afsagt en dom om beskatning af en hovedaktionær, der via et fransk selskab ejede to små lejligheder i Frankrig. Hovedaktionæren skulle beskattes efter sommerhusreglen, og SKAT kunne ændre hans indkomst 5 år tilbage. Beskatning af boliger til rådighed Sagen omhandler en hovedaktionær, der i 2001 […]