Indlæg af Charlotte Larsen

FACIT december 2016

Arbejde for fædrelandet Decemberudgaven af FACIT omhandler følgende emner: Hvordan undgås fejlcasting Lovlige kapitalejerlån? Moms ved websalg Rejser og skat Ny revisionspåtegning God læselyst! http://pdf.skabertrang.dk/flip/3/rgd-rgd-Facit_2016_dec/mobile/index.html#p=1

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Vi […]

Ved pokerbordet bluffer revisoren

  Revisorerne er ikke så kedelige, som de har ry for, fastslår statsautoriseret revisor Flemming Smidt Jensen, der fylder 50 år. -Jeg forstår ikke dem, der siger, at poker er et hazardspil. Det passer ikke. Den, der er bedst, er jo den, som er i stand til at vinde, selvom man sidder med de dårligste […]

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016 Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017. Satserne er lavere end i 2016. Begrundelsen for de reducerede satser er, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at parkeringsudgifterne ikke længere er indregnet i satsen. Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat […]

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit? Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil? Svaret er ja! Arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter I løbet af 2016 har man flere gange kunnet læse i dagspressen, at det var SKATs opfattelse, at en arbejdsgivers betaling af en medarbejders parkeringsudgifter […]

Tillykke til Maj Rotne, nyuddannet statsautoriseret revisor.

  Sønderjyllands Revision ønsker Maj Rotne et stort og velfortjent tillykke med den flotte præstation. Hermed er Maj den første kvindelige statsautoriseret revisor i Sønderjyllands Revisions historie, hvilket vi naturligvis er meget stolte over. På vegne af alle medarbejdere i Sønderjyllands Revision ønsker vi endnu engang Maj et stort tillykke med den veloverstået eksamen.

Ny partner i Sønderjyllands Revision

  Mød vores nye partner Mads Klausen, som 1. oktober er indtrådt i partnerkredsen. Mads er statsautoriseret revisor med stor erfaring indenfor rådgivning af små og mellemstore virksomheder og brænder for at gøre en forskel for Sønderjyllands Revision´s kunder. Mads er 38 år og flytter til Aabenraa i december med sin kone og tre børn. […]

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Overblik over reglerne for rentebetaling For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2016 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2016 også ske i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne […]

Nyt på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag Folketingets arbejde i det nye folketingsår er gået i gang. Skatteministeren har fremsat fire lovforslag. Det ene omhandler en værnsregel i forbindelse med skattefri spaltning af selskaber samt en justering af sambeskatningsreglerne i forbindelse med et selskabs konkurs. Det andet lovforslag giver pensionister, der er bosat i udlandet, samme adgang til indefrysning af […]

FACIT september 2016

SKAT – SKAT ikke I efterårsudgaven af FACIT kan du læse om: Skattemæssige forhold ved forældrekøb Skattemæssig behandling af sponsorater Nye regler om ansættelsesklausuler Stramning af momspraksis ved salg af bygninger efter forudgående udlejning Revisionsprotokollen – er den afskaffet Læs FACIT her