Indlæg af Charlotte Larsen

Personalegoder 2016

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder   Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • […]

FACIT december 2015

  I decemberudgaven af FACIT kan du blive klogere på følgende emner: Personlig sikkerhedsstillelse Anmeldelse til Datatilsynet Fremleje af bolig – skattefrit? Moms ved salgsfremmende foranstaltninger i form af tilgift God læselyst! Klik her for at læse FACIT

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2015 skal betaling ske inden nytår. Mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat for 2015 også ske i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2016. Efter denne dato skal der betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne for beregning af renter […]