Indlæg af Charlotte Larsen

Nye skatteregler vedr. medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016. Lønbeskatning af medarbejderaktier Økonomiske fordele ved medarbejderaktieordninger beskattes normalt som lønindkomst, det vil sige en beskatning på omkring 56 %, hvis medarbejderen […]

Intet tabsfradrag, når “leverandøren” går konkurs

Ny praksis fra Skatterådet 3. maj 2012 blev Cimber Sterling erklæret konkurs. Nogle havde tegnet en konkursforsikring og fik forudbetalte billetter refunderet via denne forsikring. Andre havde ikke nogen forsikring, men Skatteministeriet meldte ud, at der var tale om en pengefordring, hvilket betød, at privatpersoner kunne fratrække tabet på selvangivelsen. Sådan er det ikke længere! […]

FACIT marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner: Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte Revisors erklæringer – forskelle og ligheder Brug af sociale medier – hvor går grænsen? Omvendt momsbetalingspligt Læs Facit her God læselyst!

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

 Nye regler for “håndværkerfradrag”! Folketinget har i februar 2016 vedtaget regler om Grøn BoligJobordning, der skal gælde i 2016 og 2017. Serviceydelser, der giver ret til fradrag, er de samme som hidtil, medens de ydelser, der berettiger til håndværkerfradrag, er ændret. Fradrag i 2016 og 2017 De nye regler gælder for arbejde, der udføres i […]

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen Mandag den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på SKAT´s hjemmeside – her. Pligt til at kontroller Man har pligt til at tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte. Er tallene på årsopgørelsen korrekte, skal man ikke […]

Biler – skat og moms 2016

Ny publikation Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så […]

Husker du fradraget?

Fradrag for almennyttige donationer Gennem de senere måneder har mange virksomheder deltaget i indsamlinger og støttekampagner vedrørende forskellige almennyttige aktiviteter. Nævnt i flæng eksempelvis Knæk Cancer, Red Barnet, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Cykel for Sagen og Dansk Flygtningehjælp. Særlige fradragsregler for donationer De fleste kender reglerne om fradrag for engangsbeløb, der gives som gave til […]

FACIT januar 2016

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold […]

Udlejning af andelslejlighed

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed   Sagen omhandlede en person, der havde afstået sin virksomhed i 2004. Virksomhedsordningen havde været anvendt, og der var et opsparet overskud. Inden udgangen af 2005 havde han anskaffet en andelsbolig, som blev udlejet til sønnen på markedsvilkår. Sønnen boede i lejligheden i 7 år, og herefter blev […]