Indlæg af Charlotte Larsen

Tillykke til Maj Rotne, nyuddannet statsautoriseret revisor.

  Sønderjyllands Revision ønsker Maj Rotne et stort og velfortjent tillykke med den flotte præstation. Hermed er Maj den første kvindelige statsautoriseret revisor i Sønderjyllands Revisions historie, hvilket vi naturligvis er meget stolte over. På vegne af alle medarbejdere i Sønderjyllands Revision ønsker vi endnu engang Maj et stort tillykke med den veloverstået eksamen.

Ny partner i Sønderjyllands Revision

  Mød vores nye partner Mads Klausen, som 1. oktober er indtrådt i partnerkredsen. Mads er statsautoriseret revisor med stor erfaring indenfor rådgivning af små og mellemstore virksomheder og brænder for at gøre en forskel for Sønderjyllands Revision´s kunder. Mads er 38 år og flytter til Aabenraa i december med sin kone og tre børn. […]

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Overblik over reglerne for rentebetaling For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2016 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2016 også ske i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne […]

Nyt på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag Folketingets arbejde i det nye folketingsår er gået i gang. Skatteministeren har fremsat fire lovforslag. Det ene omhandler en værnsregel i forbindelse med skattefri spaltning af selskaber samt en justering af sambeskatningsreglerne i forbindelse med et selskabs konkurs. Det andet lovforslag giver pensionister, der er bosat i udlandet, samme adgang til indefrysning af […]

FACIT september 2016

SKAT – SKAT ikke I efterårsudgaven af FACIT kan du læse om: Skattemæssige forhold ved forældrekøb Skattemæssig behandling af sponsorater Nye regler om ansættelsesklausuler Stramning af momspraksis ved salg af bygninger efter forudgående udlejning Revisionsprotokollen – er den afskaffet Læs FACIT her

De tog chancen og fik succes

De to statsautoriserede revisorer Flemming Smidt Jensen og Niels Christian Schjøth har på 10 år opbygget et af Sønderborgs førende revisionsfirmaer. Jo større internationale koncerner bliver, jo større er centraliseringen. Sådan er det i alle brancher, også indenfor revisionsbranchen. Ønsket om at prøve at stå på egne ben blev for stærkt for de to statsautoriserede […]

Bliver kapitalejerlån lovlige?

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven Erhvervsstyrelsen har i et høringsudkast til et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven bl.a. foretaget en justering af reglerne om kapitalejerlån. Såfremt høringsudkastet udmøntes i et lovforslag, der vedtages, vil det overordnet set betyde, at et selskab lovligt – men under visse betingelser – vil kunne yde […]

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Landsskatteretten underkender SKAT´s hidtidige praksis Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms. Såfremt et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge SKAT og Skatterådets hidtidige praksis […]

Undgå dansk registreringsafgift

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse Der skal som udgangspunkt altid betales dansk registreringsafgift, når en person, der er bosiddende i Danmark, anvender en bil i Danmark. Der skal dog ikke betales dansk registreringsafgift af en udenlandsk registreret firmabil, der anvendes af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser […]