Indlæg af Charlotte Larsen

Velkommen til vores nye elever og praktikant

Den 21. august havde vores nye elever og praktikant deres første officielle arbejdsdag. Vi byder dem alle sammen velkommen “om-bord” og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde og elevforløb. Allerede nu søger vi også elever til september 2018. Hvis det er noget før dig, er du velkommen til at søge her   

FACIT juni 2017

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel! Juniudgaven af FACIT indeholder følgende artikler: Pensionsforhold og planlægning af pensionisttilværelsen Investeringsejendomme – nye spilleregler i årsrapporten Ransomware og gidseltagning – en ny problemstilling for virksomheder Driftsøkonomi – hvor kan revisor bidrage? God læselyst! læs den her

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag Folketinget har afholdt afslutningsdebatten for indeværende folketingsår og er derfor gået ind i den mødefri periode. Det betyder også, at nogle skattelovforslag blev vedtaget primo juni, nemlig nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder, hvorvidt deltagelse i transparente selskaber er erhvervsmæssig virksomhed og kildeartsbegrænsning af […]

Lovforslaget, der ikke blev til noget

Alt ved det gamle for flypendlere Skatteministeren fremsatte i marts 2017 et lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 gav flypendlere inden for EU/EØS en valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Lovforslaget er taget af bordet. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på […]

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Lovforslag kan rykke ved grænserne! Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende og kan som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv om man […]

Flypendleres befordringsfradrag

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og […]

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Afgiften nedsættes successivt fra 15 % til 5 % i perioden 2016-2020 og gælder for gaveoverdragelser, der er sket den 1. januar 2016 eller senere, og ved arveladers død den 1. januar 2016 eller senere. Nedsat bo- […]

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus? Når et selskab anskaffer sig et sommerhus, så skal en hovedaktionær som hovedregel beskattes ud fra en rådighedsbetragtning. Skattepligtig værdi af sommerbolig opgøres for hovedaktionærer efter de regler, der gælder for andre medarbejdere, hvilket vil sige 0,5 % pr. uge i højsæsonen og 0,25 % i årets øvrige uger. […]

FACIT marts 2017

Brug nu din revisor – og brug din revisor rigtigt! I martsudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om, hvordan du kan bruge din revisor. FACIT omhandler herudover: Når revisor kommunikerer Nye regler for sommerhusejere Generationsskifte Sæson for årsrapporter God læselyst! Facit marts 2017