Indlæg af Charlotte Larsen

Ekspertskatteordningen

Lovforslag om ændring af ordningen Skatteministeren har fremsat lovforslag om forhøjelse af bruttoskatten fra 26 % til 27 %, men til gengæld kan bruttobeskatning for forskere m.fl. anvendes i 84 måneder i stedet for de nuværende 60 måneder. Ekspertskatteordningen Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfattet af ekspertbeskatning, bare man får tilstrækkeligt […]

Restskat og overskydende skat 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2017 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2017 også ske i perioden 1. januar 2018 – 1. juli 2018. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne […]

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter Højesteret har afsagt dom i de såkaldte banksager. Dommen var, at løn til egne medarbejdere i forbindelse med udvidelse af virksomhed ikke er en skattemæssigt fradragsberettiget udgift. Skatteministeren har derfor fremsat lovforslag, der udvider adgangen til fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter og bestyrelseshonorarer. Baggrunden […]

Ændringer på skatteområdet

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der også betyder ændringer på skatteområdet. De konkrete lovforslag for de aftalte ændringer er ikke fremsat i Folketinget endnu. Aktiesparekonto med lav beskatning Fra og med den 1. januar 2019 indføres […]

Erhvervs- og iværksætterudspil

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne Regeringen har fremlagt et ”Erhvervs- og iværksætterudspil”, som indeholder en række forslag, der vil medføre ændret skattelovgivning, hvis forslagene bliver en realitet! Aktiesparekonto Regeringen ønsker, at det fra og med 2019 bliver muligt for fysiske personer at oprette en aktiesparekonto i et pengeinstitut. Der kan maksimalt indskydes 500.000 kr. på kontoen. […]

Splitleasing

Vær opmærksom på formalitetskravene! Splitleasing er for nogle lønmodtagere et skattemæssigt fordelagtigt alternativ til beskatning af fri bil. I praksis stilles der en række formalitetskrav, der skal være opfyldt, for at en splitleasingordning skattemæssigt kan godkendes. Er disse formalitetskrav ikke opfyldt, kan slutresultatet blive, at medarbejderen mod forventning alligevel beskattes af fri bil, dog reduceret […]

FACIT september 2017

Arme bøj! I efterårsudgaven af FACIT kan du få indblik i følgende interessante emner: Nye boligbeskatningsregler Hvis det er lige ved at gå galt! Skattefri kørselsgodtgørelse Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv. Registrering af reelle ejere LÆS MERE HER God læselyst!  

Regeringens skatteudspil

Skattelettelser på vej? Regeringen har offentliggjort sit skatteudspil den 29. august 2017. Skatteudspillet er en del af finanslovsforhandlingerne, så vi må spændt afvente resultatet! Skatteudspillets indhold Hovedoverskriften er ”Sådan forlænger vi opsvinget”. Det betyder blandt andet, at skatten skal nedsættes, således at det bedre kan betale sig at arbejde og et ekstrafradrag, som skal tilskynde til […]

Velkommen til vores nye elever og praktikant

Den 21. august havde vores nye elever og praktikant deres første officielle arbejdsdag. Vi byder dem alle sammen velkommen “om-bord” og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde og elevforløb. Allerede nu søger vi også elever til september 2018. Hvis det er noget før dig, er du velkommen til at søge her   

FACIT juni 2017

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel! Juniudgaven af FACIT indeholder følgende artikler: Pensionsforhold og planlægning af pensionisttilværelsen Investeringsejendomme – nye spilleregler i årsrapporten Ransomware og gidseltagning – en ny problemstilling for virksomheder Driftsøkonomi – hvor kan revisor bidrage? God læselyst! læs den her