Personalegoder 2017

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

• Beskatning af markedsværdien
• Beskatning efter standardsatser
• Skattefri personalepleje
• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
• Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

I publikationen ser vi nærmere på disse fem kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte “bruttotrækordninger”.

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Sidst i publikationen beskrives de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.

Du kan læse mere om personalegoder her

Maj bryder mændenes dominans

Revisionsbranchen er normalt en meget mandsdomineret verden, men nu har Sønderjyllands Revision med afdelinger i Aabenraa, Padborg og Sønderborg fået sin første kvindelige statsautoriserede revisor i firmaets 80-årige historie. Det er 40-årige Maj Kirkegaard Rotne, der netop har bestået den krævende revisor-uddannelse.

 

Maj, der er født og opvokset i Assens på Vestfyn, er tilknyttet Sønderjyllands Revisions afdeling i Sønderborg.

 

Matematik har altid haft Majs store interesse. Alligevel valgte hun at blive sproglig student med fokus på tysk og fransk fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Efter et udlandsophold flyttede hun til Sønderborg, hvor hun tog Højere Handelseksamen. Det var hendes lærer, der i 1997 opfordrede hende til at søge en traineeplads hos KPMG i Sønderborg. Her var hun, indtil hun i 2014 fik ansættelse hos Sønderjyllands Revision.

 

Tal er en selvfølge i jobbet som revisor, men det der i virkeligheden tiltaler Maj er kontakten til kunderne i de mange forskellige brancher hun dagligt rådgiver om økonomiske forhold.

 

-Hos Sønderjyllands Revision har vi fokus på nærhed og tilgængelighed overfor vores kunder. Det er værdier, som jeg sætter stor pris på, siger Maj.

 

Privat er Maj gift med Allan og parret, der bor i Hørup, har to børn, Signe på 12 år og Jonas på 9 år. Den store fritidsinteresse er arbejdet i netværket Ladies Circle, hvor Maj i øjeblikket er med til at planlægge organisationens internationale kongres i august 2017 i Sønderborg. Kongressen ventes at få 1.200 deltagere fra 40 lande.

 

For evt. yderligere information kontakt:

Maj Kirkegaard Rotne, tlf. 43 58 48 02

Velbesøgt seminar hos Sønderjyllands Revision

Torsdag den 8. december afholdt Sønderjyllands Revision et gratis BRUSH-UP seminar, hvor over 150 deltog. De emner som var på programmet var blandt andet:

  • Bogføringsloven
  • Nyt inden for moms
  • Personalegoder
  • Nyt inden for betalingssvindel

Hør hvad 2 af vores deltager sagde om seminaret:

Deltager 1 – tryk her

Deltager 2 – tryk her

FACIT december 2016

Arbejde for fædrelandet

Decemberudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

  • Hvordan undgås fejlcasting
  • Lovlige kapitalejerlån?
  • Moms ved websalg
  • Rejser og skat
  • Ny revisionspåtegning

God læselyst!

http://pdf.skabertrang.dk/flip/3/rgd-rgd-Facit_2016_dec/mobile/index.html#p=1

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2017.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde.

Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Det er sådan, at udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling.

I publikationen henvises til skemaer til opgørelse af henholdsvis rejse- og kørselsgodtgørelse. Skemaerne kan hentes via de anførte links til højre under “Relaterede

http://www.revisorgruppen.dk/publikationer/facit-vedroerende/vis/skattefri-rejse-og-befordringsgodtgoerelse-2017/

Ved pokerbordet bluffer revisoren

 

Revisorerne er ikke så kedelige, som de har ry for, fastslår statsautoriseret revisor Flemming Smidt Jensen, der fylder 50 år.

-Jeg forstår ikke dem, der siger, at poker er et hazardspil. Det passer ikke. Den, der er bedst, er jo den, som er i stand til at vinde, selvom man sidder med de dårligste kort. Jeg holder meget af spillet, også fordi pokerbordet er det eneste sted, hvor jeg kan bluffe mig ud af tingene.

Det siger statsautoriseret revisor og partner i Sønderjyllands Revision, Flemming Smidt Jensen, Sønderborg, der mandag den 28. november fylder 50.

 

Otte gange om året blander han de 52 kort sammen med pokervennerne. Las Vegas er besøgt med familien, men her kiggede de blot på, mens andre spillede.

 

Flemming Smidt Jensen lægger stor vægt på, at også det professionelle liv må have et vist indhold af humor, sjov og ballade. Det skal ikke være kedeligt, og gode vittigheder er velkomne.

 

-Revisorer er seriøse på arbejde, men vi er bestemt ikke så kedelige, som vi har ry for. Det vil man kunne få bekræftet ved at deltage i en fest sammen med os. Det er muntert, når vi slår os løs, siger Flemming, der ikke er bange for at tage både smoking og boksehandsker på, når man skal skille sig lidt ud fra mængden.

 

Flemming er født i Gram, men det meste af barndommen er tilbragt i Blans. Efter en HH eksamen fra Sønderborg Handelsskole blev han ansat som økonomielev i den daværende Sundeved Kommune – interessen for tal har han fra sin mor, Birthe, der i mange år har arbejdet som bogholder hos bl.a. Servodan og Gearcentralen, mens faderen, Arne, drev et autoværksted i Vester Sottrup.

 

I 1985 blev Flemming ansat i revisionsselskabet KPMG i Sønderborg, i 1995 blev han statsautoriseret revisor og fire år senere partner. I 2006 forlod han sammen med kollegaen Niels Christian Schjøth, KPMG for at blive partner i Sønderjyllands Revision og opbygge en afdeling i Sønderborg. Her er der i dag 12 medarbejdere.

 

Flemming er kendt for sin vindermentalitet. Han hader at tabe og går altid den lige vej til målet. De bump, der er på vejen er blot opgaver, der skal løses. Det udfordrer evnen til hele tiden at være parat til at omstille sig.

 

Efter at have været med til at etablere et revisionskontor, der vokser år for år, er en af dagens opgaver at være med til at udvikle Sønderjyllands Revision til fortsat at være en markant lokal rådgivende virksomhed, der også magter de udfordringer, som bl.a. digitaliseringen giver hele branchen.

 

Flemming er gift med Mathine, der er controller hos Linak A/S. Sammen har de to drenge på 15 og 18 år. Familiens ejendom på Kær Bygade er sat til salg. Nu er alle fire på udgik efter et nyt domicil i centrum af Sønderborg. Ikke en lejlighed, det er familien endnu ikke klar til, men noget, hvor der bl.a. er en lille have, der giver plads til lidt udeliv.

 

Når Flemming ikke jonglerer med tal og gode råd, er der tid til arbejdet i Ringriderfestens Pladskomite og til at deltage i projektgruppen, der vil etablere et 50 metersvømmestadion og Erhvervsklub Syd. Mountainbiken benyttes så ofte som muligt, mens lystfiskergrej og jagtudstyr desværre samler støv i øjeblikket – der er jo ikke tid til det hele, når man også gerne vil holde ferie med familien under fjerne himmelstrøg.

 

For evt. yderligere kommentarer kontakt:

Statsautoriseret revisor Flemming Smidt Jensen, tlf. 29 60 88 25

20150128_sr_91

 

 

 

 

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016

Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017.

Satserne er lavere end i 2016. Begrundelsen for de reducerede satser er, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at parkeringsudgifterne ikke længere er indregnet i satsen.

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol.

For de første 20.000 kilometer udgør satsen 3,53 kr. pr. kilometer. Udgør årets kørsel hos arbejdsgiveren mere end 20.000 kilometer, er satsen 1,93 kr. pr. kilometer for den overskydende del.

Godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter udgør 0,52 kr. pr. km.

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit?

Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil?

Svaret er ja!

Arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter

I løbet af 2016 har man flere gange kunnet læse i dagspressen, at det var SKATs opfattelse, at en arbejdsgivers betaling af en medarbejders parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel var skattepligtig for medarbejderen, når arbejdsgiveren samtidig udbetalte skattefri kørselsgodtgørelse for medarbejderens kørsel i egen bil.

SKAT har nu ændret opfattelse. Der har kunnet og kan fortsat ske skattefri dækning af en medarbejders udgifter til parkering, selv om der for kørslen sker udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

Det samme gælder for bestyrelsesmedlemmer m.fl., der er omfattet af reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere

Selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere kan for erhvervsmæssig kørsel vælge enten at fratrække de faktiske udgifter eller foretage fradrag efter satserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Vælges fradrag efter satserne for skattefri kørselsgodtgørelse, kan der ikke samtidig fratrækkes udgifter til parkering.

Skatterådet har imidlertid besluttet at lade udgifter til parkering udgå ved beregningen af satserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Konsekvensen heraf er, at selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere fra og med den 1. januar 2017 kan få fradrag for de faktiske udgifter til parkering, selv om de vælger fradrag for den erhvervsmæssige kørsel efter standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Tillykke til Maj Rotne, nyuddannet statsautoriseret revisor.

 

Sønderjyllands Revision ønsker Maj Rotne et stort og velfortjent tillykke med den flotte præstation.
Hermed er Maj den første kvindelige statsautoriseret revisor i Sønderjyllands Revisions historie, hvilket vi naturligvis er meget stolte over.

På vegne af alle medarbejdere i Sønderjyllands Revision ønsker vi endnu engang Maj et stort tillykke med den veloverstået eksamen.

Ny partner i Sønderjyllands Revision

 

Mød vores nye partner Mads Klausen, som 1. oktober er indtrådt i partnerkredsen.

Mads er statsautoriseret revisor med stor erfaring indenfor rådgivning af små og mellemstore virksomheder og brænder for at gøre en forskel for Sønderjyllands Revision´s kunder.

Mads er 38 år og flytter til Aabenraa i december med sin kone og tre børn.